Obsługa finansowo - księgowa

Obsługa finansowo - księgowa

W ramach obsługi finansowo - księgowej oferujemy: prowadzenie księgowości i rachunkowości, ewidencja wpłat, wypłat, lokat na rachunkach bankowych, pozyskiwanie najkorzystniejszych warunków kredytowo – finansowych, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, windykowanie należności, występowanie na drogę sądową i...

usługi na zlecenie Właściciela nieruchomości

usługi na zlecenie Właściciela nieruchomości

W ramach dodatkowych usług na zlecenie Właściciela nieruchomości oferujemy: usługi doradcze w obszarach prawnym, technicznym i finansowym, przekraczających zwykły zarząd po dwustronnie uzgodnionych warunkach, reprezentowanie Klienta przed sądami i organami egzekucyjnymi, przez kancelarię ...

Obsługa techniczna nieruchomości

Obsługa techniczna nieruchomości

W ramach obsługi technicznej oferujemy: prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym książki obiektu budowlanego, przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości  w siedzibie firmy a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia...

Obsługa administracyjna

Obsługa administracyjna

W ramach obsługi administracyjnej oferujemy: zapewnienie ciągłości dostaw usług, mediów, prawidłowego działania sieci, negocjowanie i zawieranie umów z dostawcami usług, mediów, prac budowlanych, weryfikacja faktur pod względem merytorycznym, ilościowym, cenowym,  zawieranie, zmiana umów...

Czynności zwykłego zarządu

Czynności zwykłego zarządu

W ramach czynności zwykłego zarządu oferujemy: reprezentowanie na zewnątrz przed organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami skarbowymi, ZUS,  bankami, na podstawie pełnomocnictw. reprezentowanie w kontaktach pomiędzy właścicielami, kontrahentami, opracowanie zachowawczego planu zarządzania – utrzymanie...

Strefa mieszkańca

Strefa mieszkańca

Zapewniamy stały dostęp do informacji i operacji księgowych dotyczących Państwa Wspólnoty Mieszkaniowej i Państwa lokalu. Wszystkie dane są aktualizowane 3 razy w tygodniu.Indywidualny login i hasło znajdą Państwo w zawiadomieniach...