czwartek, 19 kwiecień 2018 09:50

Obsługa finansowo - księgowa

W ramach obsługi finansowo - księgowej oferujemy:e accounting

  • prowadzenie księgowości i rachunkowości,
  • ewidencja wpłat, wypłat, lokat na rachunkach bankowych,
  • pozyskiwanie najkorzystniejszych warunków kredytowo – finansowych,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  • windykowanie należności, występowanie na drogę sądową i egzekucyjną,
  • współpraca w kreowaniu polityki finansowej, windykacyjnej,
  • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną,
  • umożliwienie Właścicielowi bieżącego wglądu w dokumentację i stan środków,