wtorek, 05 czerwiec 2018 07:05

Obsługa administracyjna

W ramach obsługi administracyjnej oferujemy:Consulting For Real Estate Computer For Website 3031678

 • zapewnienie ciągłości dostaw usług, mediów, prawidłowego działania sieci,
 • negocjowanie i zawieranie umów z dostawcami usług, mediów, prac budowlanych,
 • weryfikacja faktur pod względem merytorycznym, ilościowym, cenowym,  zawieranie, zmiana umów ubezpieczenia budynków i budowli,
 • prowadzenie rejestru szkód, współpraca w zakresie ich likwidacji,
 • dokonywanie kontroli prawidłowości wykonania zleconych usług,
 • dokonywanie odczytów wskazań mierników mediów,
 • prowadzenie i aktualizacja danych właścicieli, najemców lokali,
 • udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością oraz stanie rozliczeń z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, czy też w zakresie dotyczącym ich lokali,
  • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
  • prowadzenie korespondencji z urzędami, dostawcami mediów i usług, właścicielami.