środa, 06 czerwiec 2018 06:48

Czynności zwykłego zarządu

W ramach czynności zwykłego zarządu oferujemy:negotiate

  • reprezentowanie na zewnątrz przed organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami skarbowymi, ZUS,  bankami, na podstawie pełnomocnictw.
  • reprezentowanie w kontaktach pomiędzy właścicielami, kontrahentami,
  • opracowanie zachowawczego planu zarządzania – utrzymanie nieruchomości, w stanie niepogorszonym, z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowania,
  • opracowanie rozwojowego planu zarządzania, zwiększającego wartość nieruchomości,
  • opracowanie planu pozyskiwania pożytków, adaptacji części wspólnych budynku,
  • opracowywanie treści uchwał, regulaminów, innych aktów,
  • bezpośrednie kontakty, spotkania z przedstawicielami Wspólnoty w dogodnych terminach,
  • stały dostęp telefoniczny i mailowy w godzinach pracy Spółki.