Szanowni Państwo!

 

Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

                 Informuję, że dnia 26 czerwca 2019r Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  • 20,00 zł /mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 40,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

             Zgodnie z Uchwałą Nr XII/169/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019r, w sprawie zmiany Uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 września 2019r.

           Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

                                                                                            

                                      DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
                       W DĄBROWIE GÓRNICZEJ